YHTEYSTIEDOT JA TIETOSUOJASELOSTE

Kakkumo Anna Y-tunnus 2734174-5

Yrittäjä Anna Freund
Nikkelikuja 1, 02750 Espoo
p. 050 495 7578

anna.freund@kakkumoanna.fi
www.facebook.com/kakkumoanna
www.instagram.com/kakkumoanna

Tietosuojaseloste

Kakkumo Anna kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yrityksen ja asiakkaan välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Tilausta ei voi tehdä antamatta tilauksen edellyttämiä henkilötietoja: tilaajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Annettuja tietoja ei käytetä markkinointiin, profilointeihin tai automaattisiin päätöksiin. Mainitut henkilötiedot säilytetään luottamuksellisesti, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

Yksityisasiakkaiden tiedot: Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Yritysasiakkaan tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, toimitusosoite, laskutusosoite, maksuehto, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti.

Muu asiakastieto: alennukset, toimitukset, laskutus, reklamaatiot, takuuasiat ja muut kaupalliset tiedot.

Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja säännöksiä sekä ohjeita.

Suurin osa asiakkaiden henkilötiedoista on sähköisessä muodossa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt (alla).

HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa.

HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Kakkumo Annan asiakkaiden henkilötietoja käsittelevät:
– yrittäjä Anna Freund
– maksunvälittäjä Danske Bank, MobilePay, Procountor
– yrityksen kirjanpitäjä Mervi Pirttikoski-Takala/eTase Oy